• kosie house of theatre productions
  • kosie house of theatre productions

Theatre Friends - Teatervriende

Theatre Friends - Teatervriende

Dear Theatre Friends

We would like to thank you, our patrons, for making 2015 a wonderful theatrical year.  Also for your support, enabling us to live our dreams and keep entertaining you.

We are quite proud of the productions we staged during this year: VETTIE VETTIE, TWEE VIR DIE PRYS VAN EEN, MARION HOLM VIR BEGINNERS & BLACK AND BLUE - 23 weeks running in theaters all over South Africa.

We would also like to thank the actors, artists, technicians, investors, our management and the theatres that believed in us.  Without you we do not have a stage for our productions.

2016 is already filled with very exciting theatre prospects. Early in the year we are involved with HEIDI – DIE MUSIEKSPEL at the Absa KKNK festival. We are very proud to produce this with an A- list cast including Tobie Cronjé, Dawid Minnaar, Albert Maritz, Ilze Klink and many more. It’s written by Francois Toerien with music by Mynie Grové. Bookings are already open at Computicket.

VerSKRIKKELik Snaaks is back for a performance on February 29 (leap year day) with a great new line up.

2016 also marks the 10th anniversary of Kosie House of Theatre. During February we will announce our season of 21 weeks of back to back theatre.  From musicals to drama to children’s theatre will be presented.

We’re in the festive season and it’s time to be with relatives and friends. We would like to wish you and your family a blessed festive season and please be safe on the roads.

Hope to see you in a theatre next year.

Kind regards

Kosie Smit et al

 

Geagte Teatervriende

Ons bedank graag al ons teatergangers wat bygedra het tot ’n wonderlike teaterjaar. Julle ondersteuning stel ons in staat om ons drome uit te leef en julle te vermaak.

Ons is geweldig trots op vanjaar se produksies, te wete VETTIE VETTIE, TWEE VIR DIE PRYS VAN EEN, MARION HOLM VIR BEGINNERS & BLACK AND BLUE wat 23 weke lank in teaters oraloor aangebied is.

Graag bedank ons ook al die toneelspelers, kunstenaars, tegnici, beleggers, borge en teaterbesture waarsonder ons geen anbiedings sou hê nie.

2016 bied alreeds opwindende teatervooruitsigte. Vroeg in die jaar is ons betrokke by HEIDI – DIE MUSIEKSPEL tydens Absa KKNK met ’n sterrolverdeling wat Tobie Cronjé, Dawid Minnaar, Albert Maritz en Ilze Klink insluit. Die teks is geskryf deur Francois Toerien met musiek deur Mynie Grové. Besprekings het reeds by Computicket geopen.

VerSKRIKKELik Snaaks is terug met een aanbieding op 29 Februarie (skrikkeldag) met ’n uitstekende nuwe span skerpsketsers

2016 herdenk boonop Kosie House of Theatre se tiende bestaansjaar. Vroeg in Februarie sal ons seisoen van 21 weke met bankvas teater aangekondig word. Alles van musiekspele tot drama en kindervermaak is in die vooruitsig.

Ons het nou die feesgety bereik. Dis die tyd om by familie en vriende te wees. Ons wens julle een en almal, met julle gesinne, ’n geseënde feesgety toe. Wees asseblief altyd versigtig op die paaie

Ons vertrou dat ons julle volgende jaar in die teater sal sien!

Vriendelike groete

Kosie Smit et al

 

vettie vettie2 mainmarion mainbandb maintwee vir een main

 

 

instagram Cast

post this